Hoe werkt de Water-to-Water-technologie?

Met behulp van een membraandestillatieproces wordt water onder lage druk verdampt door een warmtepompcondensatieproces. De damp, geproduceerd door het verwarmen van het water, passeert vervolgens de membraan.

In tegenstelling tot omgekeerde osmose, waarbij water met opgeloste zouten en andere vaste stoffen door het membraan worden geperst, laat dit membraan alleen waterdamp door.

De poriën in dit membraan zijn groter dan de poriën in omgekeerde osmose-membranen, waardoor er minder druk en energie nodig is.

De drijvende kracht van deze technologie is het partiële drukverschil (temperatuurverschil) tussen de zijden van de membraan.

Het Water-to-Water systeem kan efficiënt worden aangedreven door wind, zon, net, generator of combinaties.

Het water kan geproduceerd worden, daar waar het gebruikt wordt, waardoor transport- en distributiekosten worden geëlimineerd. Uiteraard is de aanvoer van het zeewater of grondwater medebepalend voor de locatie.

De Water-to-Water-eenheden zijn beschikbaar in drie capaciteiten en produceren 37.500, 75.000 of 150.000 liter drinkwater per dag.


Subsidie vanuit Europa

Het Water-to-Water (W2W) project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 873854. Meer informatie kun je vinden op de website van de Europese Commissie.


Water-to-Water kenmerken:

  • Produceert drinkwater uit zeewater, brak of vervuild water
  • Tot 37.500, 75.000 of 150.000 liter drinkwater per dag per machine
  • Meerdere eenheden kunnen worden gecombineerd voor grotere installaties
  • Zeer energie-efficiënt
  • Keuze uit stroombronnen: wind-, zonne-, net-, generator- of hybride combinaties

Waar is de Water-to-Water technologie inzetbaar?

  • Gemeenschappen met onvoldoende of geen toegang tot een zoetwaterbron of betrouwbare energiebron, en dicht bij een aanzienlijke toevoer van zeewater of vervuild water
  • Bedrijven die op zoek zijn naar energie-efficiënte technologie om afvalwater te reinigen en mogelijk te hergebruiken
  • Steden of regionale overheden die rivieren, meren en havens herstellen

De Water-to-Water kan aangedreven worden door diverse energiebronnen, waaronder een windmolen. Bekijk in onze productvideo hoe de techniek erachter werkt.