Air-to-Water

De Air-to-Water-technologie van Rainmaker gebruikt de luchtvochtigheid om water uit de lucht te halen welke gebruikt kan worden om gemeenschappen toegang te geven tot schoon water.

Meer lezen over de Air-to-Water!

Water-to-Water

State-of-the-art ontziltingssysteem om schoon drinkwater te leveren uit zeewater of brak grondwater. Het systeem is mobiel, gemakkelijk schaalbaar en snel in te zetten, zelfs in afgelegen gebieden.

Meer lezen over de Water-to-Water!